Friday, May 18, 2007

Asal Usul Solat Lima Waktu

SUBUH:
Orang yang pertama mengerjakan sembahyang Subuh ialahNabi Adam a.s., iaitu tatkala baginda keluar darisyurga lalu dihantar ke bumi. Perkara pertama yangdilihatnya ialah kegelapan dan baginda berasa takutyang amat sangat. Apabila fajar Subuh telah keluarNabi Adam a.s. pun bersembahyang dua rakaat. Rakaatpertama:- Bersyukur baginda kerana terlepas darikegelapan malam. Rakaat kedua:- Bersyukur bagindakerana siang telah menjelma.

ZOHOR:
Orang yang pertama mengerjakan sembahyang Zohor ialahNabi Ibrahim a.s., iaitu tatkala Allah s.w.t. telahmemerintahkan padanya agar menyembelih anaknya NabiIsmail a.s. Sedang seruan itu datangnya pada waktutergelincir matahari, lalu sujudlah Nabi Ibrahim empatrakaat. Rakaat pertama:- Bersyukur bagi penebusan.Rakaat kedua:- Bersyukur kerana dibukakan dukacitanyadan juga anaknya. Rakaat ketiga:- Bersyukur danbermohon akan keredhaan Allah. Rakaat keempat:-Bersyukur kerana korbannya digantikan dengan tebusankibas.

ASAR:
Orang yang pertama mengerjakan sembahyang Asar ialahNabi Yunus a.s., tatkala baginda dikeluarkan olehAllah dari perut ikan nun. Ikan nun telah memuntahkanNabi Yunus di tepi pantai sedang ketika itu telahmasuk waktu Asar. Maka bersyukurlah Nabi Yunus lalubersembahyang empat rakaat kerana baginda telahdiselamatkan oleh Allah daripada 4 kegelapan iaitu:Rakaat pertama:- Kelam dengan kesalahan. Rakaatkedua:- Kelam dengan air laut. Rakaat ketiga:- Kelamdengan malam. Rakaat keempat:- Kelam dengan perut ikanNun.

MAGHRIB:
Orang yang pertama mengerjakan sembahyang Maghribialah Nabi Isa a.s., tatkala baginda dikeluarkan olehAllah dari kejahilan dan kebodohan kaumnya, sedangwaktu itu telah terbenamnya matahari. BersyukurlahNabi Isa lalu bersembahyang tiga rakaat keranadiselamatkan dari kejahilan tersebut, iaitu: Rakaatpertama:- Untuk menafikan ketuhanan selain daripadaAllah yang Maha Esa. Rakaat kedua:- Untuk menafikantuduhan dan juga tohmahan ke atas ibunya Siti Mariamyang telah dituduh melakukan perbuatan sumbang. Rakaatketiga:- Untuk meyakinkan kaumnya bahawa Tuhan ituhanya satu iaitu Allah jua, tiada dua atau tiga.

ISYAK:
Orang yang pertama mengerjakan sembahyang Isyak ialahNabi Musa a.s. Pada ketika itu Nabi Musa telahtersesat mencari jalan keluar dari negeri Madyan,sedang dalam dadanya penuh dengan perasaan dukacita.Allah lalu menghilangkan semua perasaan dukacitanyaitu pada waktu Isyak yang akhir. Lalu sembahyanglahNabi Musa empat rakaat sebagai tanda bersyukur. Rakaatpertama:- Dukacita terhadap isterinya. Rakaat kedua:-Dukacita terhadap saudaranya Nabi Harun. Rakaatketiga:- Dukacita terhadap Firaun. Rakaat keempat:-Dukacita terhadap anak Firaun.

0 Comments:

Hak Milik Hazbj | Hak Cipta Hazbj